Мишки

Мишките и плъховете се отнасят към разред Гризачи на клас Бозайници (Mammalia).Научното им наименование – Rodentia, произлиза от латинското “родере”, което означава гризе, нагризва. Най-характерната отличителна черта в поведението на гризачите е способността им да гризат с острите си резци, разположени чифтно на горната и долната челюст.

По външен вид, начин на живот и поведение гризачите представляват интересна група, защото са приспособени за живот при най-разнообразни условия на околната среда. Те населяват Земята от екватора почти до северния полюс.

Видове, поведение и размножаване

Основните видове мишки, срещащи се на нашата географска ширина са домашна мишка, полска мишка и горска мишка. Като най-голям вредител се счита домашната мишка, която нанася сериозни икономически и здравословни щети.

Домашната мишка (Mus musculus ) има стройно, малко тяло, с дължина 6-10 см. Опашката на мишката е равна по дължина или по-дълга от тялото и. Цветът на космената и покривка е сиво-кафяв на гръбната страна и по-светло сив или белезникав на коремната.

Най-характерната отличителна черта в поведението на гризачите е способността им да гризат с острите си резци, разположени чифтно но горната и долната челюст. Резците на гризачите нямат корени и растат през целия им живот. В процеса на гризането те се износват и изострят длетовидно. Поради това, когато няма достъп на твърда храна, те нагризват др. предмети – подови настилки, мебели, книги, телефонни кабели и електропроводи. Поради това гризачите представляват особена опасност за възникване на късо съединение и пожари.

Поведение и навици на мишките.

Нормално домашните мишки се заселват около селскостопански обекти и ниви, тревисти и гористи райони, а също така и във вили, къщи и блокове. Мишките живеят на тъмни, скрити места, близо до налична храна.

  • Синантропните гризачи са нощни животни, които предпочитат тъмнината и тишината и поради това населяват основно мазета, тавани, бараки, изоставени постройки и канализационни шахти, но в близост до хората.
  •  С изключително майсторство мишките прегризват или прокопават подземни дупки, ходове и галерии в основата на сградите, където си правят топли гнезда и убежища.
  •  Мишките се ориентират отлично в околната среда. Предпочитат да се предвижват под прикритието на вечерния и сутришен сумрак и много рядко са активни през деня.
  •  Мишките имат силно развито обоняние, слух и усет за допир. Умеят ловко да се катерят и да плуват.
  • Домашната мишка обикновено върви, тича или стои на четири крака, но когато се храни или оглежда, се изправя на задните крака и се подпира на опашката си.
  •  Мишките са териториални животни – обикновено един доминиращ мъжки живее заедно на своята територия с няколко женски и по-млади екземпляри.
  •  Домашните мишки са активни целогодишно. Те не спят зимен сън, защото постоянно имат храна и убежище в човешките постройки.

 

Размножаване на домашната мишка.

Размножителната способност на гризачите е удивителна. Мишките се размножават практически целогодишно. Те стават полово зрели на 1-2 месечна възраст. При благоприятна среда – наличие на храна, вода и подслон, възпроизвеждането стартира.

Женската мишка ражда от 19 до 21 дни след оплождането 2-13 мишлета. Една мишка може да роди от 5 до 10 пъти годишно. Малките мишки започват да гризат твърда храна още на 3-тата седмица, а длед 6-10 седмици достигат полова зрялост.

Изключително голямата плодовитост на мишките довежда до масовото им разпространение.

Признаци на нападение

Въпреки, че са активни основно през ноща, е твърде възможно да видите пробягваща мишка в дома ви и през деня. Обикновено те се предвижват покрай стените и тръбите. Пресичат открити пространства само при необходимост или когато са в опасност.

Дори и рядко да виждате мишки денем, можете да се ориентирате за присъствието им по техните следи, отпечатъци, екскременти, нагризани храни и мебели.

Отпечатъци

Тъй като мишките изследват нова територия, те често остават следи и отпечатъци по напрашена или гладка повърхност.Ясно се отпечатват следите от опашката и крачетата им с по 4 пръста на предните и 5 пръста на задните крайници.

Екскременти

Най-лесно обече може да се ориентирате по наличието на екскременти. Тези малки пилити се срещат навсякъде, където мишките са прибивавали или преминавали. Екскрементите на домашната мишка са дълги м/у 3 и 6 мм. Различават се от тези на американската хлабарка по форма и по това, че по тях имо полепнали косми.

Миризма

При наличието на мишки се усеща и специфична мускусна миризма. Урината на домашната мишка играе важна роля при комуникацията с др. гризачи. Често мъжките маркират територия за привличане на женски или за предупреждение за др. мъжки. Тази миризма маже да се усети при голяма популация или ако присъствието им е от дълго време.

Звуци

По време на вечерните часове, особено когато е тъмно и тихо, маже да чуете звуци от дращене по повърхности, цвърчене и трополене от пробягващи мишки. В тези часове мишките са доста шумни

Дупки и тунели

За да могат да се придвижват свободно и за проникване в домовете мишките прегризват дупки и тунели. Много често те се промъкват през дупки, които са много по-малки от техните размери. За да се открият дупкигте на гризачите, трябва да се разместят мебелите и особено по-старите вещи в дома, да се направи оглед с фенерче дори и в най-тъмните ъгли на сервизните помещения.

Болести и зарази по мишките

Гризачите са резервоари и разпространители на причинители на повече от 40 инфекционни и паразитни заболявания по хората и домашните животни, наречени най-общо зоонози. Те замърсяват околната среда, хранителните продукти и предметите на бита със своите екскременти, косми, слюнка, кожни люспици, ектопаразити и др.

Най-чести болести, пренасяни от мишки са: салмонелоза, лептоспироза, дезинтерия, лимфоцитенхориоменингит, рикетсиози, дерматити, гъбични заболявания и др.

Нашата мисия е да ви

СПАСИМ ОТ ВРЕДИТЕЛИТЕ

Пловдив

info@biocontrol-ddd.com

0878 701 088

София

info@agenciaddd.com

0899 999 039