Факти, идентификация и контрол на мравките

Сред насекомите, които могат да се видят в жилищата на хората са и някои видове мравки.

Въпреки, че могат да бъдат изключително дразнещи, ако нападнат дома ви или когато сте на пикник, мравките всъщност са много полезни животни в природата. Те са социални насекоми, което означава, че живеят на големи групи или колонии в мравуняци. В зависимост от вида, мравките в една колония могат да наброяват милиони.
Контролът на нападението от мравки често е доста труден, затова е необходимо да знаете няколко неща за това, как поведението на мравките може да ви донесе големи главоболия.

Проникване и разпространение – мравките могат да проникнат в дома ви дори и през най-тесните цепнатини и пролуки, макар и те да са невидими за човешкото око. Това, което ги привлича, е наличието на вода, сладки или мазни хранителни субстанции и подходяща температура.

Феромонова следа-  следват невидими магистрали до хранителните обекти, които са маркирани от химични вещества, наречени феромони. Феромоните се отделят от коремните жлези на мравките  и служат  за подаване на информация на членовете от семейството – наличие на храна, полови секрети, сигнали за опасност или за разпознаване на службата, която изпълняват.
Големина на колонията – една колония може да наброява милиони мравки и въпреки това можа много бързо да смени местоположението при налична заплаха.

Трудности при борбата с мравки – повечето от мерките, които предприемате, засягат само мравките, които виждате. Необходимо е да се предприемат комплексни мерки, които ще засегнат целия мравуняк. Целта  е да се достигне  до царицата и ларвите.

Жизнен цикъл

Жизненият цикъл на мравките се състои от 4 етапа – яйце, ларва, какавида и възрастно. Това е известно като пълна метаморфоза.Времето за пълния жизнен цикъл е от няколко седмици до няколко месеца и зависи от вида на мравките и жизнените фактори. Всяка колония се състои от три вида мравки – царица-майка, женски мравки – работничики и мъжки мравки. Царицата и мъжките имат крила, докато работничките са безкрили. Царицата е единствената мравка, която може да снася яйца. Ролята на мъжките мравки е да оплождат царицата и малко време след това, те умират. В зависимост от вида, в една колония може да има само една или няколко царици.

Как да се отървем от мравките

Борбата срещу мравките е много трудна поради техния социален начин на живот и недостъпността на техните гнезда.
За да  предотвратите разпространението им  е необходимо да  запушите всички дупки, цепнатини и пролуки. Поддържането на чистота също е много важно условие. По възможност хранителните продукти трябва да се държат пакетирани или добре опаковани и достъпът на мравки да е ограничен. Разбира се, това е доста трудно осъществимо, тъй като размерите им позволяват да проникват почти навсякъде.

Мравките са изключително упорит вредител, тъй като се размножават  скоростно, затова бързите мерки за третирането им са от голямо значение за успеха.  Всяка успешна борба с мравки се основава на предприемането на комплексни мерки. Нашите специалисти имат богат опит  и нужните знания за да помогнат за решаване на проблема.

Нашата мисия е да ви

СПАСИМ ОТ ВРЕДИТЕЛИТЕ

Пловдив

info@biocontrol-ddd.com

0878 701 088

София

info@agenciaddd.com

0899 999 039